Simulering av armerade betongväggar utsatta för explosionslaster

Examensarbetet syftar till att, med programvaran LS-DYNA, analysera bärförmågan för bärande betongväggar som utsätts för explosionslaster. Med hjälp av FEM (finita elementmetoden) används LS-DYNA för analyser av olika typer av konstruktioner som utsätts för vapenverkan

Syfte

Explosioner nära en betongvägg kan orsaka stora skador och kan vid tillräckligt hög belastning få väggen att rasa. Det är därför viktigt att väggen dimensioneras för den belastning som uppstår för att begränsa skadorna. Examensarbetet syftar till att, med programvaran LS-DYNA, analysera bärförmågan för bärande betongväggar som utsätts för explosionslaster. Med hjälp av FEM (finita elementmetoden) används LS-DYNA för analyser av olika typer av konstruktioner som utsätts för vapenverkan. I arbetet ska särskilt fokus ligga på att analysera inverkan av en axiell last på väggens bärförmåga.

 

Beskrivning

I arbetet ingår modellering och simulering av tidigare genomförda försök på axiellt belastade väggelement som utsatts för olika nivåer av explosionslaster. Försöksresultaten används som verifiering av modellens geometri med randvillkor samt valda materialmodeller för betong och armering. I denna verifiering ingår att jämföra väggens simulerade utböjningar, betongsprickor och brottmoder med de som uppkom i försöken. Med detta som grund genomförs därefter en serie simuleringar som en studie med variationer av olika styrande parametrar som exempelvis explosionslastens och den axiella lastens nivåer, väggtjocklek och upplagsförhållanden.

 

Examensarbetet ger möjligheter att lära sig FEM-simulering samt få kunskap om laster och strukturrespons som är typiska inom det fortifikatoriska området. Arbetet är lämpligt för 1-2 studenter med start början av 2020. Examensarbetet utförs huvudsakligen i högskolans lokaler med handledarträffar antingen på högskolan eller på Fortifikationsverket i Eskilstuna. Lämplig bakgrund är civ.ing. student inom byggvetenskap, maskin, teknisk fysik eller motsvarande.

 

Välkommen med ansökan till: magnus.byggnevi@fortifikationsverket.se. Ring gärna om ni har frågor: 010-44 44 944.

 

 

Attachments
Contact and application
contact Daniel Hilding
  • Director DYNAmore Nordic AB
contact Mikael Schill
  • LS-DYNA
  • Material modeling
  • Forming Technology