Volvo extends LS-DYNA usage to 5,000 licenses

Volvo Personvagnar gör nu en utökad satsning på simuleringsbaserad produktutveckling för att göra sina bilar ännu säkrare. Nyckeln är att ha tillgång till närmare 5000 beräkningsprocesser i ett datorkluster och därigenom ytterligare kunna testa alla bilmodeller innan de tillverkas. Närmare 100 kollisioner kan utvärderas varje dygn och datormodellerna innehåller både fordon, säkerhetssystem och de åkande personerna.

Linköping, Sweden 6th February 2012

 

Volvo Personvagnar gör nu en utökad satsning på simuleringsbaserad produktutveckling för att göra sina bilar ännu säkrare. Nyckeln är att ha tillgång till närmare 5000 beräkningsprocesser i ett datorkluster och därigenom ytterligare kunna testa alla bilmodeller innan de tillverkas. Närmare 100 kollisioner kan utvärderas varje dygn och datormodellerna innehåller både fordon, säkerhetssystem och de åkande personerna.


LS-DYNA® heter programvaran som styr det virtuella säkerhetsarbetet på Volvo Personvagnar. Datormodellerna är så detaljerade att simuleringarna i många avseenden kan ersätta dyra och tidskrävande provningar av verkliga bilar. Olika skadekriterier kan utvärderas redan från tidiga utvecklingsskeden.
De noggranna och snabba beräkningarna med LS-DYNA gör att många fler konstruktionsalternativ kan undersökas på kortare tid. Bilens framtida egenskaper kan säkras redan i tidiga utvecklingsskeden och det är den bästa bilkonstruktionen som senare produceras och erbjuds till kunden. Volvo Personvagnar förstärker sina förutsättningar att även i framtiden utveckla säkra bilar i världsklass. ” LS-DYNA® är vår viktigaste applikationen för virtuell krocksimulering och utökningen till närmare 5000 licenser ligger i linje med vår R&D säkerhetsstrategi – Safety Vision 2020*”, säger Anders Djärv, chef för Safety Analysis vid Volvo Personvagnar.

 

LS-DYNA® är ett beräkningsprogram baserat på Finita Elementmetoden (FEM). Programmets effektivitet att lösa även mycket stora och komplexa modeller har gjort den simuleringsbaserade utvecklingsmetodiken möjlig. Begreppet simuleringsbaserad produktutveckling har i de flesta avseenden blivit synonymt med användningen av LS-DYNA® och omkring 80 % av världens bilföretag använder LS-DYNA® . ”Volvo Personvagnars kraftiga utökning av antalet licenser bekräftar att vi levererar världsledande programvara och support”, säger Marcus Redhe, marknadsansvarig vid DYNAmore Nordic AB.