Tjänster inom vägsäkerhetsberäkning (EN1317, EN 12767)

Vi erbjuder tjänster för beräkning, dimensionering, och underlag för CE-märkning av vägräcken, stolpar och annan vägutrustning (bl.a. EN 1317 och EN 12767).

Vi erbjuder tjänster för beräkning, dimensionering, och underlag för CE-märkning av vägutrustning som faller under EN 1317 och EN 12767. Vi jobbar med de flesta typer av vägutrustning, d.v.s. vägräcken, broräcken, slänträcken, belysningsstolpar, skyltstolpar, TMA och portaler, Vi jobber mot hela Norden. Vi utför detaljerade realistiska simuleringar med programvaran LS-DYNA, som är en erkänd produkt inom området.

 

Vi  har lång erfarenhet av beräkning av alla typer av stötförlopp, speciellt fordonskollisioner. Vi introducerade tekniken för dåvarande Vägverket i mitten av 90-talet och har sedan dess kontinuerligt utfört uppdrag åt aktörer i trafiksäkerhetsbranschen. Vi arbetar aktivt med frågor gällande trafiksäkerhet som medlemar i SIS/TK248 och SVBRF (Svenska väg- och broräckesföreningen). Vi jobbar kontinuerligt med forskning och utveckling inom beräkning inom vägsäkerhetsområdet tillsammans med bl.a. Trafikverket och VTI,

 

Våra tjänster inom vägsäkerhetsområdet är:

 

  • Beräkningsutvärdering istället för provning som underlag till CE-märkning av varianter av vägräcken,
  • Stöd vid utveckling av nya vägsäkerhetsprodukter (räcken, stolpar) - Kostnadseffektivt och snabbt verktyg för att kostnadsoptimera produkten och lösa konstruktionsproblem innan dyrbar provning.

 

För offert eller mera information kontakta

Klas Engstrand

 

Kontakt
contact Klas Engstrand
  • LS-DYNA
  • FE-Models
  • Primer